Ordinarie stämma 3/6 kl 18:00

Den ordinarie stämman är preliminärt planerad till onsdag 3 jun kl 18. Reservera tiden.

Detta är en senareläggning jämfört med vad som är vanligt, april eller maj, på grund av corona-epidemin.

Vi undersöker för närvarande i vad mån det går att hålla delar av stämman som något slags videokonferens.