Allmänna utrymmen

Det är självklart att vi ska hålla det snyggt och rent runt om våra bostadsrätter. Är man rökare/snusare kastar man inte fimparna på marken. Detta gäller även utanför ytterdörrarna. Vi hjälps åt att se till att det är ett attraktivt bostadsområde.

Snart kommer även hjärtstartare köpas in och placeras i varje trappuppgång, då är det extra viktigt att se till att portlåset fungerar och att inte släppa in obehöriga eftersom hjärtstartarna tyvärr är stöldbegärliga.