Allmänna utrymmen

Det är självklart att vi ska hålla det rent och snyggt runt om våra bostadsrätter. Är man rökare/snusare kastar man inte ut fimparna från balkongen eller på föreningens mark.  Detta gäller även utanför ytterdörrarna. Vi hjälps åt att se till att det är ett attraktivt bostadsområde.

Förvaringsutrymmen för rullstolar och barnvagnar:

Finns på entréplan i respektive hus. 

I dessa är det ej tillåtet att förvara cyklar, möbler, skräp eller använda utrymmet som avställningsplats för diverse föremål. 

Trapphuset

I trapphuset är det ej tillåtet  att förvara cyklar eller dylikt. 

Sopor får under inga omständigheter ställas i trappuppgången utanför lägenhetsdörren, utan skall tas direkt till sopstationen eller förvaras i lägenheten tills man har tid att slänga dem.