Allmänna utrymmen

Det är självklart att vi ska hålla det snyggt och rent runt om våra bostadsrätter. Är man rökare/snusare kastar man inte fimparna på marken. Detta gäller även utanför ytterdörrarna. Vi hjälps åt att se till att det är ett attraktivt bostadsområde.

Förvaringsutrymmen för rullstolar och barnvagnar finns på entréplan i respektive hus. I dessa är det inte tillåtet att förvara cyklar. Cyklar skall placeras i cykelställen på utsidan av husen eller i det stora cykelstallet.