Årsredovisning för 2020

2020-årsredovisningen finns tillgänglig på HSBs hemsida. Ni hämtar den själv genom att gå via länken nedan och sedan ange kod 8421. 

https://www.hsbnvs.se/sjalvservice/bestall-avierocr-e-faktura-eller-autogiro/


Årsredovisningen för 2019 omfattar i och för sig hela året, men intäkter och kostnader är för perioden 2019-05-01 till 2019-12-31. Innan dess låg intäkter och kostnader inom Peab:s byggprojekt.

Nyare årsredovisningar

Årsredovisningar är från byggtiden, då en byggstyrelse var ansvarig.

Äldre årsredovisningar