Årsredovisningar

Årsredovisningen för 2019 omfattar i och för sig hela året, men intäkter och kostnader är för perioden 2019-05-01 till 2019-12-31. Innan dess låg intäkter och kostnader inom Peab:s byggprojekt.

Nyare årsredovisningar

Nedanstående tre årsredovisningar är från byggtiden, då en byggstyrelse var ansvarig.

Äldre årsredovisningar