Namnskyltar

Vid nyinflyttning ändras namn i trapphuset, postfacket och utanför lägenhetsdörren till den/de som är lägenhetsinnehavare, utan kostnad.

Vill man däremot lägga till eller ändra namn i någon av dessa i efterhand kommer kostnaden att debiteras lägenhetsinnehavaren. Kontakta HSB om ni vill ändra något.