Stämmor

Här visas stämmoprotokollen uppdelat på två kategorier: stämmor efter det att medlemmar flyttat in i de färdiga husen, och stämmor från byggnadstiden. På grund av lagstiftningen om GDPR ligger deltagarförteckningarna i bilagor som kräver inloggning för att kunna läsas.

Stämmor efter husens färdigställande

Stämmor under byggtiden