Hemförsäkring

Det är viktigt att ha bostaden försäkrad mot bland annat brand och stöld. När du bor i bostadsrätt är det även viktigt att teckna en tilläggsförsäkring, så kallat bostadsrättstillägg. Detta skyddar dig då du orsakar skador på din och andras lägenheter. Det kan till exempel vara din tvättmaskin som ger vattenskador hos grannen under. Har du tecknat en egen tilläggsförsäkring är det du själv som står för kontakten med försäkringsbolaget och du kan ställa dina egna krav mot bolaget.

Brf Vitsippan i Mariastaden har dessutom tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg. Det innebär att om någon boende inte har eget bostadsrättstillägg kommer den försäkringen att träda in. Notera, att detta innebär att det blir bostadsrättsföreningen, som då blir part i försäkringsärendet och kommer att ställa krav enligt föreningens intressen.
Föreningens fastighetsförsäkring ligger i Folksam.