Parkering

Parkering inom föreningens område får endast ske på anvisade platser, som hyrs ut av föreningen. Parkeringsplatsen är inte knuten till lägenheten och kan inte överlåtas vid lägenhetsförsäljning.

Vid i- och urlastning får parkering ske på andra platser, men fordonet ska avlägsnas så fort lastningen är klar.

I dagsläget (2020-11-30) är föreningens samtliga parkeringsplatser uthyrda. Det är inte möjligt för ett hushåll att hyra fler än 1 plats.

Föreningens P-platssystem sköts och hanteras av HSB, 042-19 95 00. Kostnaden för en P-plats är för närvarande 500 kr/månad.

Föreningen har totalt 41 P-platser, därav är 3 HCP och 4 har laddningsmöjlighet. Speciellt för HCP och laddplatser gäller:

 • HCP - är i första hand till för tillsvidareuthyrning till boende i föreningen som kan uppvisa giltigt handikapptillstånd. I de fall det inte finns någon  boende i föreningen som innehar  giltigt handikapptillstånd kan dessa platser hyras ut till övriga boende i föreningen. Avtalstiden är i detta fall normalt 3 månader.
 • Laddplats - är i första hand till för tillsvidareuthyrning till boende i föreningen som innehar en personbil som kan laddas från elnätet, dvs bilar som går under definitionerna:
  1. laddhybrid (PHEV=Plug-in Hybrid Vehicle) och
  2. elbil (EV=Electrical Vehicle).
  3. Observera att bilar som går under definitionen
  4. elhybrid (EHV=Electrical Hybrid Vehicle) inte kvalificerar sig för tillsvidareuthyrning av laddplatserna.

  I de fall boende i föreningen ej har bilar som går under definitionerna PHEV och EV kan dessa platser hyras ut till övriga boende i föreningen. Avtalstiden är i detta fall normalt 3 månader.