Huvudnyckel

Ingen i styrelsen eller någon annan lokalt på plats i föreningen har tillgång till huvudnyckel.

Huvudnyckel finns hos HSB:s förvaltare eller HSB:s jour. Dessa kan öppna om någon blivit utelåst eller om till exempel Räddningstjänsten behöver komma in i en lägenhet.

Alla utryckningar som HSB behöver göra debiteras den lägenhetsinnehavare, som orsakat utryckningen.