Vid reparation / renovering i lägenhet

Din bostadsrätt är upplåten med nyttjanderätt - inte med äganderätt. Detta innebär att du har stora, men inte obegränsade, möjligheter att förändra din lägenhets utseende. 

Du måste ha styrelsens tillstånd om du vill:

  • riva icke bärande väggar.
  • göra arbeten som rör el, vatten, ventilation och avlopp.
  • göra annan väsentlig förändring i lägenheten.

Grundregeln är att allt arbete skall utföras fackmannamässigt. Det innebär också att om en extern firma eller enskild hantverkare anlitas skall denna ha en ansvarsförsäkring och F-skattesedel.

Vid större arbete se till att förvarna grannarna med t ex en lapp på ytterdörren. Vi har boenden som jobbar 3-skift i vår förening och som sover på dagarna så ska något litet fixas rekommenderar vi att göra det efter klockan 13:00.

Högljudd renoveringar, typ borrning, spikning, sågning osv, får inte ske efter 20:00