Vid reparation / renovering i lägenhet

Din bostadsrätt är upplåten med nyttjanderätt - inte med äganderätt. Detta innebär att du har stora, men inte obegränsade, möjligheter att förändra din lägenhets utseende. 

Du måste ha styrelsens tillstånd om du vill:

  • riva icke bärande väggar.
  • göra arbeten som rör el, vatten, ventilation och avlopp.

Grundregeln är att allt arbete skall utföras fackmannamässigt. Det innebär också att om en extern firma eller enskild hantverkare anlitas skall denna ha en ansvarsförsäkring och F-skattesedel.

Vid större arbete se till att förvarna grannarna med t ex en lapp på ytterdörren. Vi har boenden som jobbar 3-skift i vår förening och som sover på dagarna så ska något litet fixas rekommenderar vi att göra det efter klockan 13:00.

Högljudd renoveringar, typ borrning, spikning, sågning osv, får inte ske efter 20:00