Områdesplan

För vårt kvarter och de närmast kringliggande finns det en detaljplan. Denna och en karta har hämtats från Helsingborg kommuns hemsida och finns här.

Detaljplan Berga 1:10 m fl

Karta Berga 1:10 m fl