Parabol

Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, skorsten, fasad, balkong eller fönster. Ska man ha parabol måste denna placeras utan att den sticker ut från balkongen och utan att göra ingrepp i fasaden.