Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphuset, i hissen, utanför entredörrarna och på innergården. Reglerna gäller dygnet runt, men är extra angelägna att följa:

  • Vardagar från kl 22 på kvällen till kl 8 på morgonen.
  • Helger kl. 24 till kl. 8

Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.

Gör så här om du blir störd:

  1. Ring eller knacka på hos den som stör. Ofta har den störande inte tänkt sig för och en direkt kontakt brukar ”ta” bättre.
  2. Kontakta styrelsen, som säger till den störande och noterar störningen.
  3. Vid behov tas hjälp av störningsjouren som rycker ut på den störandes bekostnad. Störningsjouren dokumenterar händelsen i en skriftlig rapport. Baserat på rapporten kan styrelsen komma att utfärda en skriftlig varning.

Om störningen återkommer kan styrelsen vidta ytterligare åtgärder.