Balkonginglasning

Information till dig som vill glasa in balkongen

Styrelsen projektleder inte längre balkonginglasningar, utan varje bostadsrättsinnehavare får själv ta kontakt med Helsingborgs stad samt vid behov med en kontrollansvarig.

Bygglov för inglasningar ingår i bygglovet för nyproduktionen av våra 76 lägenheter och gäller tills 2021-11-04. För att nuvarande bygglov ska gälla måste inglasningar påbörjas innan detta datum men behöver inte färdigställas innan dess.

Startbesked och slutbesked skall sökas hos Helsingborgs stad. Vid kontakt med Helsingborgs stad får man höra sig för om en kontrollansvarig fortfarande krävs.

Här kommer lite kontaktuppgifter till de som var inblandade vid de tidigare inglasningarna. Systemet vi använde heter Lumon, det känner Balkonginglasning Syd AB till.

Inglasning i föreningen måste vara enhetlig och därav tillåts inga andra typer av inglasningar.

Fastighetsbeteckning:

Utgrävaren 1

Brf Vitsippan i Mariastaden

Nuvarande ärendenummer för bygglov:

SBF 2016-001901

Helsingborg stad:

Anders Lundh (handläggare)

042-105277

anders.lundh@helsingborg.se

Bygglovsenheten:

042-105000

bygglovsavdelningen@helsingborg.se

Kontrollansvarig:

Werme Mark och Byggkonsult AB

Camilla Werme

0733 234034

Balkonginglasning Syd AB

Jasmin Duvnjak

0768 508152

Styrelsen i föreningen önskar efter att slutbesked mottagits av lägenhetsinnehavaren att ta del av detta för att säkerställa så att inglasning utförts på korrekt sätt.

Hälsningar, Styrelsen BRF Vitsippan i Maristaden.