Styrelse

Vitsippan är en ny bostadsrättsförening. Vid en extra stämma 2019-10-22 valdes en styrelse för tiden fram till ordinarie stämma i maj.

Scrolla i sidled för att se allt innehåll

Namn

Funktion

Adress

Bertil Pålsson

Ordförande

Gyhultsvägen 46

Lennart Holmqvist

Kassör

Kronovallsgatan 2

Pia Ekelund

Ledamot

Gyhultsvägen 46

Lars Mämpel

Ledamot

Kronovallsgatan 4

Anton Snell Erlandsson

Ledamot

Kronovallsgatan 2

Chantelle Isacsson

Suppleant

Kronovallsgatan 4

Juliana Jönsson

Suppleant

Kronovallsgatan 2

Mejladress till styrelsen är: styrelsen(at)vitsippanmaria.se
(ersätt (at) med snabel-a)