Styrelse och valberedning

Efter extra föreningsstämma 2020-10-28 har styrelsen och valberedningen följande sammansättning:

Scrolla i sidled för att se allt innehåll

Namn

Funktion

Adress

Anton Snell Erlandsson

Ordförande

Kronovallsgatan 2

Pia Ekelund

Vice ordförande

Gyhultsvägen 46

Chantelle Isacsson

Sekreterare

Kronovallsgatan 4

Mario Cadjo Irefalk

Ledamot

Kronovallsgatan 4

Daniel Simonsson

Ledamot

Gyhultsvägen 46

Henrik Andersson

Suppleant

Kronovallsgatan 4

Jonathan Nilsson

Suppleant

Kronovallsgatan 4

Bengt Nilsson

Suppleant

Kronovallsgatan 4

Fredrik Saltarski

Valberedning

Karabygatan 1

Göran Isacsson

Valberedning

Kronovallsgatan 4

Mejladress till styrelsen är: styrelsen(at)vitsippanmaria.se

ersätt (at) med snabel-a