Sophantering

Vi vill understryka hur viktigt det är att sortera rätt; främst för miljöns skull men även för att vi skall slippa extra sophanteringsavgifter, och därmed ökade månadsavgifter för alla.

Det har kommit upp nya skyltar på sopbehållarna, där största ändringen är hårdplastskylten. Endast hårdplast skall slängas här. Mjukplast skall slängas i restavfall.

Tänk på att alla förpackningar (plast, glas, papp och metall) skall vara ursköljda innan de slängs.

Vårt sopsystem kan inte ta emot grovavfall. Ni måste själv frakta det till någon återvinningscental. Observera att det är ej tillåtet att slänga sopor utanför sopstationen eller i barnvagnsrummet.

Nu finns det även möjlighet för sortering av elektronik i barnvagnsrummet på Karabygatan 1. Där kan ni slänga batterier, småelektronik och ljuskällor. Större elektronik måste ni själv frakta bort. Rummet nås med lägenhetsnyckeln, tagg fungerar ej om man inte är boende i trappuppgången.