Sophantering

Vi har ett system med sopkasuner från Molok. Dess stora fördel är att det ryms stor volym på liten yta och därmed går det att ha långa hämtningsintervall för en del sopfraktioner.

Vi vill understryka hur viktigt det är att sortera rätt; främst för miljöns skull men även för att vi skall slippa extra sophanteringsavgifter, och därmed ökade månadsavgifter för alla.

Ni som inte redan har märkt det, det har kommit upp nya skyltar på sopbehållarna, där största ändringen är hårdplastskylten. Endast hårdplast skall slängas här. Mjukplast skall slängas i restavfall.

Tänk på att alla förpackningar (plast, glas, papp och metall) skall vara ursköljda innan de slängs.

Vårt sopsystem kan inte ta emot grovavfall. Ni måste själv ta det till någon återvinningscental.

Elektronikavfall måste ni själva ta till någon kommunal miljöstation elle återvinningscentral.