Ingen avgiftshöjning för 2020

Goda Nyheter!

Styrelsen har beslutat att för 2020 behålla avgifterna på samma nivå som i år.