Extra stämma 28/1 2020, 18:00

Vi kommer att kalla till en extra stämma, där vi behöver ta beslut om inglasningen och val av system. Reservera tiden.