Bättre parkering

Ingen lär ha undgått att parkeringssituationen kring vårt kvarter är smått kaotisk.

Styrelsen har under hösten haft en dialog med Helsingborgs stad om vad som kan göras. Vid ett möte på plats 29/1 har vi fått mer information:

  • Det kommer upp skyltar i området inom de närmaste veckorna som kommer att bättre tala om var och när man kan parkera.
  • Det kommer att bli parkeringsförbud längs Karabygatan och det kommer avsevärt underlätta för de av oss som har P-platser mot den gatan.
  • Det skapas en ny central P-plats vid rondellen in till området och det bör göra att framkomligheten på infartsvägarna blir bättre.