20:e dag Knut skall granen ut

På begäran har vi ordnat med att de som enligt traditionen vill slänga ut granen senast på måndag 13/1 också kan göra det på en för föreningen gemensam plats.

Lägg granen på stenplattorna vid pergolan på innergården. Granresterna kommer att forslas bort under veckan.