Informationsbrev från byggtiden

För att alla skall kunna följa vad som hänt i Vitsippan under byggtiden har vi här sparat äldre informationsbrev.

Välkomna på Grannmingel!

Tjuvkik hus 2

Nyhetsbrev januari 2019

Tjuvkik hus 3

Tjuvkik hus 1

Inför inflyttning

Önskemål om p-plats

Infobrev april 2018

Infobrev November 2017

Infobrev hösten 2017