Förvaringsutrymmen

Förvaringsutrymmen för rullstolar och barnvagnar finns på entréplan i respektive hus. I dessa är det inte tillåtet att förvara cyklar. Cyklar skall placeras i cykelställen på utsidan av husen eller i det stora cykelstallet.