Blomsterlådor

Har du blomsterlådor på din balkong, häng lådorna på insidan av balkongen för att undvika risken att de faller ned utanför balkongen.