Besiktningar

INFORMATION TILL ALLA MEDLEMMAR GÄLLANDE 2-ÅRS GARANTIBESIKTNING

Besiktningsdag 2021-01-18 - KRONOVALLSGATAN 4  HUS A 

Besiktningsdag 2021-01-18 - KRONOVALLSGATAN 2  HUS B  

Besiktningsdag 2021-02-15 - KARABYGATAN 1  HUS E 

Besiktningsdag 2021-03-04 - GYHULTSVÄGEN 46  HUS C 

Besiktningsdag 2021-03-04 - GYHULTSVÄGEN 44 - HUS D . 

Nu är det snart dags för 2-års garantibesiktning av vår fastighet, vilken kommer att utföras av en oberoende besiktningsman Per Olsson/Byggadministration Harald Olsson AB. Det är samma person som genomförde slutbesiktningen och 6-månaders avstämning.

UTFÖRANDE

Besiktningsmannen kommer att kontrollera samtliga lägenheter. Det som han bedömer vara fel noteras i ett utlåtande, vilket kommer att skickas ut efter avslutad besiktning. Vid besiktningen konstateras om några NYA fel har uppkommit sedan slutbesiktningen. Fel som  förelåg/godkändes/avhjälptes i samband med slutbesiktningen, eller normalt slitage, så som repor på golv, fönster eller inredning kan INTE tas upp vid 2-års garantibesiktning. Vid besiktningstillfället deltar förutom besiktningsmannen även representanter från Styrelsen inom Brf Vitsippan i Mariastaden samt Sandra Arthursson och Roland Gille från PEAB.

TIDER

Besiktningen genomförs enligt bifogat schema, och beräknas ta ca 10-20 minuter per lägenhet.

TILLGÄNGLIGHET

Det är av STÖRSTA VIKT att besiktningsmannen får tillträde till samtliga lägenheter. Om lägenheten mot förmodan inte är tillgänglig för besiktning, kommer denna protokollföras utan anmärkningar.

SVARSBLANKETT

Bifogad svarsblankett inför 2-års garantibesiktning vill vi att ni fyller i noggrant och lämnar till Styrelsen. Blanketten ska ses som ett hjälpmedel för er att lämna noteringar till besiktningsmannen i förväg. Vi får därmed också en uppdaterad kontaktlista. Observera att överlämnade synpunkter utan att tillträde ges till lägenheten för besiktningsmannen betraktas som inga anmärkningar.

 AVHJÄLPANDE

Efter besiktningen kommer man att avhjälpa de anmärkningar som besiktningsmannen noterat i utlåtandet som fel. Då har alla medlemmar skyldighet att ge PEAB och/eller deras underentreprenörer tillträde till lägenheten för avhjälpande av fel.

 HUR SKER KOMMUNIKATIONEN?

Har ni  frågor innan och/eller efter besiktningen skall ni vända er till styrelsen som sedan för detta vidare till PEAB. Ni ska INTE vända er till PEAB direkt. Kontaktpersoner från styrelsen är

Anton Snell Erlandsson     072 966 6788           styrelsen@vitsippanmaria.se

Chantelle Isacsson                                               styrelsen@vitsippanmaria.se